Serveis


Tot tipus d’instal·lacions elèctriques:

• Habitatge unifamiliar.
• Nova construcció.
• Obra singular.
• Sector terciari.
• Confort industrial.
• Manteniment preventiu i predictiu.
• Manteniment correctiu.
• Protecció i comandament d’equips.
• Solucions específiques.
• Engegada.